PLN
EUR
USD
Nowe konto

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doctor Gun sp. z o.o. ul.Dworcowa 30J, Lubiszyn 66-433.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@casada.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

* tekst jest opcjonalny

 
W celu rejestracji nowego konta prosimy wypełnić poniższy formularz. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką.
*
*
*
Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków i zawierać literę oraz cyfrę
*
Powtórz wprowadzone hasło
*
*
*
Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt z Państwem oraz przyśpieszy wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości
*
[code]Odśwież
Regulamin musi zostać zaakceptowany
Regulamin
Regulamin musi zostać zaakceptowany